Att skaffa katt

Kommer ditt liv att berikas med en katt?

 

Att ha katt är härligt. Finns det något mer kärvänligt, egensinnigt och intelligent djur?

Något djur som slösar så mycket med sin kärlek och ger dig dubbelt tillbaka av den kärlek som den får av dig?

 

Ändå är det inte bara att skaffa katt. Om det ska bli ett bra kattköp och ett bra liv för katten och dig i framtiden finns det en hel del att tänka på innan du bestämmer dig för den nya familjemedlemmen.

Rätt katt och rätt uppfödare betyder enormt mycket för din och kattens framtid.

 

Redo?

 

När du har kommit så långt i din planering att skaffa katt, att det är dags att ta kontakt med en uppfödare,

har du alltid först:

 

- noga tänkt efter om en katt passar ditt liv då det gäller bostad, aktiviteter och tid för katten för att den ska må bra, kostnader som en katt för med sig och du är väl insatt med reglerna för katthållning som finns att läsa på Jordbruksverkets hemsida.

 

- noga planerat ditt kattköp; vad du ska ha katten till, om den ska vara sällskapskatt eller om du istället vill använda den till utställning och avel. Du vet om du vill ha en hona eller hane och om den ska vara långhår eller korthår. Du har letat information om olika raser genom böcker och internet och nu vet du säkert vilken ras som passar dig.

 

- Är du allergiker och därför valt den sibiriska katten, har du besökt testhem med sibiriska katter och trots att du inte fick någon allergisk reaktion där, har du en B-plan för katten om allergin ändå skulle ge sig tillkänna när kattungen kommer hem till dig.

 

Då har du slutligen kommit till det viktigaste steget att leta efter din nya familjemedlem.

Här gäller det att leta efter rätt katt hos rätt uppfödare.

 

Uppfödare

 

En uppfödare har ett livslångt ansvar gentemot dig som kattköpare och en bra uppfödare är medveten om detta samtidigt som hon/han ser till att du får den katt som bäst lämpar sig för dig.

 

Hur hittar man då en bra uppfödare?

Ta först kontakt med en lokal kattklubb. Via internet är det lätt att hitta kattklubbars hemsidor där det alltid finns uppfödarregister för de olika raserna.

 

Via internet kan du också hitta rasringen för just din kattras och flera uppfödare. Kanske finns där ett avelsråd eller en kattförmedlare som kan ge dig vägledning. Geografisk närhet kan vara en fördel när du tar de första kontakterna för att du ska kunna besöka uppfödare och bekanta dig med rasen.

 

Kattutställning

 

Ett annat bra sätt att få personlig kontakt med uppfödare är att besöka flera kattutställningar. Där har du chans att prata med både uppfödare och att träffa uppfödningens katter, se lite av katternas temperament även om man ska komma ihåg att en kattutställning är en väldigt speciell situation för katten och att vissa katter inte alls visar sina rätta sidor.

 

Ta gärna kontakt med olika uppfödare av samma raser och av olika raser på utställningen, lägg ihop det de berättar och tänk efter hur rasen skulle passa hos just dig. (På SVERAK:s hemsida http://www.sverak.se under "Utställningar" kan du se var och när olika kattutställningar äger rum)

 

Andra aktiviteter

 

Kattens dag i Djuraffärer runt om i landet anordnas den 1 advent varje år; ett bra sätt att träffa uppfödare och få ytterligare information om den kattras du är intresserad av. Djuraffärer brukar också anordna andra olika aktiviteter och propagandautställningar där det informeras om katter och kattraser.

 

Ta kontakt

 

Tänk på att du inte förbinder dig till något när du kontaktar en uppfödare. Ta först mail- eller telefonkontakt, fråga om du får komma på besök för att lära känna rasen och uppfödarens katter. Ställ sedan frågor under själva besöket och var lyhörd för om uppfödaren är kunnig och ärligt intresserad. Besök gärna flera uppfödare. Då får du säkert ett hum om vilken uppfödare som du skulle kunna ha bäst kontakt med i framtiden, oavsett om du köper en sällskapskatt eller en katt för utställning/avel.

 

Välja katt hos uppfödaren

 

Om du ska ha en sällskapskatt spelar kanske inte rastypiskheten på katten så stor roll; den behöver inte vara utställningsmässig. Gå på känslan du får för kattungen. Lägg märke till om kattungarna verkar skygga eller framåt. Orädda kattungar är att föredra då de säkert är mycket hanterade men även en skygg kattunge kan bli en underbar katt när man ger den tid.

 

Verkar hygienen hos uppfödaren vara bra? Det ser du snabbt genom kattlådor, matskålar och städningen i övrigt. Tänk på att dålig hygien kan medföra sjukdomar. Verkar kattungarna vara friska och ha bra hull? Dåliga magar och kattungar som kräks eller haltar är ett varningstecken. Likaså glansiga ögon och rinnande nosar. Studera också mamman till kattungarna. Hon kanske inte är i bästa kondition efter att ha diat sina ungar men ska i övrigt se frisk ut.

 

Uppfödarens ansvar

 

Förutom att du studerar kattungar och kattmamma, känn efter hur engagerad uppfödaren är. En uppfödare ska ge dig livslång support och vägledning när det gäller katten, oavsett om katten blir till sällskap eller utställning och avel. Om du har bestämt dig för att syssla med utställning och avel, tänk på att samma engagemang och mentorskap så småningom krävs av dig gentemot kattungeköpare men innan du kommer så långt måste du skaffa dig en hel del kunskaper, vilket din uppfödare ska hjälpa dig att få.

 

Oavsett om du ska ha en sällskapskatt eller en katt till avel ska uppfödaren informera dig om de eventuella sjukdomar eller problem som finns hos rasen och de hälsoprogram som finns, de eventuella hälsorisker som kan uppstå och att du dessutom har ansvar gentemot rasen rent genetiskt.

 

Han/hon ska erbjuda dig råd och hjälp vid valet av avelshane/avelshona i framtiden och informera om avelsråd och olika linjer som kan passa just din katt. Har katten en RX-stamtavla, ska uppfödaren informera dig om skälen till detta och även hjälpa till då katten eventuellt ska avelsgodkännas innan framtida parning.

 

Du som nybliven uppfödare bör också få vetskap om den tid och det engagemang som krävs då katter ska ställas ut genom att berätta om preparering, förberedelser, restid och kostnader. Utställning är ju ett bra sätt att visa upp och göra reklam för sina katter och sin ras.

 

Konsumentköplagen tillämpas när du som privatperson köper katt av en uppfödare som är stamnamnsinnehavare. Detta innebär bland annat att uppfödaren är ansvarig för genetiska defekter som uppstår fram tills det gått tre år sedan kattungen lämnat uppfödaren.

 

Uppfödaren kan bli skyldig att på något sätt kompensera dig, exempelvis med en ny katt, ekonomisk ersättning (veterinärkostnader, obduktion, mediciner m m) eller vad ni kommer överens om. De flesta uppfödare har en dolda fel-försäkring tecknat hos sitt försäkringsbolag.

 

Uppfödaren ska också åta sig att hjälpa till om du eventuellt måste få katten omplacerad av någon orsak.

 

Kanske har uppfödaren en skriven handling på allt som gäller - som en påminnelse eller kanske kan ni komma överens att höras via telefon så snart du kommit till ro med katten. Det är så lätt att glömma vad som sägs vid en så stor händelse som att hämta hem sin lilla nya familjemedlem att man kanske inte lägger så stor vikt vid annat än just kattungen.

 

Av uppfödaren ska du, förutom stamtavla, få ett veterinärintyg som inte är äldre än 7 dagar gammalt där det framgår att katten är frisk och att den inte har eller visar tecken på att ha haft navelbråck. Dessutom ska du få ett intyg på att katten är ID-märkt. ID-märkningen ska vara införd på stamtavlan.

 

Ett skriftligt köpeavtal med kattens uppgifter, din och uppfödarens underskrifter ska du erhålla när du erlägger köpesumman. I avtalet står vad katten heter, färg, registreringsnummer och kön. Samma uppgifter står för kattungens föräldrar. Om kattungen inte hunnit få sin stamtavla, skrivs "under registrering", vilket du också kan kräva ett separat intyg på. I avtalet står också hur mycket katten kostar och datum för när köparen har betalat katten, om tingningsavgift har erlagts innan avhämtning.

 

När du sedan kommer hem med din nya familjemedlem ska du känna dig trygg i att du har uppfödarens stöd med allt som gäller din katt framöver och lika trygga ska dina framtida kattungeköpare - om du väljer att syssla med avel - vara när de köper en kattunge av dig.

 

Oavsett om du köpt en sällskapskatt eller avelskatt ska du veta att du har en underbar tid framför dig med din nya familjemedlem!

 

LYCKA TILL!